SERVIS AUTO KLIMA PODGORICA CRNA GORA - SERVISIRANJE AUTO KLIME
CAR AIR CONDITIONER - PUNJENJE I CISCENJE AUTO KLIMA PODGORICA TEL. 069 720 808
  • SERVIS PUNJENJE I CISCENJE AUTO KLIMA PODGORICA
ČIŠĆENJE AUTO KLIMA TEL. 069 720 808
PUNJENJE AUTO KLIMA PODGORICA CRNA GORA

SERVIS AUTO KLIMA CRNA GORA - Servisiranje auto klima
PROFESIONALNI AUTO KLIMA SERVIS
Višegodišnje iskustvo u servisiranju auto klima
Vršimo sve vrste popravki auto klima na putničkim vozilima, kao i na teretnim, i vozilima specijalne namene. Upotrebljavamo savremene servisne stanice, alate i tehnike prilikom servisiranja, a u cilju kvalitetnijeg, bržeg i efikasnijeg pružanja usluga.

Za sve informacije i zakazivanje termina za punjenje i servis auto klime kontaktirajte nas putem telefona 069 720 808

REDOVAN SERVIS AUTO KLIMA
Vršimo prema preporukama proizvođača i kataloškim normativima, a servis podrazumijeva sledeće:
Pražnjenje sistema -
Priključenjem na servisnu stanicu prvo se prazni cijli sistem.
Čišćenje auto klime- Detaljno čišćenje instalacije.
Zamjena ulja - U ovoj fazi u sistem i kompresor se ubacuje novo PAG ulje.
Punjenje freonom - Ubacivanje propisane količine rashladnog fluida u sistem.
Vakumiranje sistema - U ovoj fazi vrši se i provjera na eventualna curenja sistema
Marker boja - UV boja ubacuje se radi lociranja eventualnih curenja sistema.
Provjera pritisaka - Napunjen sistem pušta se u rad i provjerava ispravnost pritisaka u sistemu.

Punjenje auto klime | Popravka auto klime | Remont kompresora | Dezinfekcija čišćenje klime | Izrada crijeva za klimu.
SERVIS AUTO KLIMA TEL. 069 720 808
GALERIJA
POPRAVKA AUTO KLIMA UREĐAJA - PUNJENJE I CISCENJE AUTO KLIMA
SERVIS AUTO KLIMA - PUNJENJE I CISCENJE AUTO KLIMA
SERVIS AUTO KLIMA - PUNJENJE I CISCENJE AUTO KLIMA
SERVIS AUTO KLIMA - PUNJENJE I CISCENJE AUTO KLIMA
SERVIS AUTO KLIMA CRNA GORA - Servisiranje auto klima
SERVIS AUTO KLIMA CRNA GORA - Servisiranje auto klima
POPRAVKA AUTO KLIMA URĐAJA - PUNJENJE I CISCENJE AUTO KLIMA
TEL. 069 720 808
Servis Auto klima Podgorica, Ugradnja Auto klima Podgorica, Servis Auto klima Podgorica, Servis Auto klima Crna Gora, Montaza Auto klima uređaja, Najjeftinija ugradnja Auto klime, Polovne Auto klime Podgorica, Popravka Auto klima uređaja